3/01/2009

Hermann Burger, Diabelli i inne pisma do dyrekcji (muszę to mieć).

Brak komentarzy: