2/18/2010

Ostatnio Mzimu zastępuje mi wolę i sumienie.